Look for an additional equipment for your device

Poltika privatnosti

Ova politika privatnosti pruža informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem ovog web mjesta. 

Voditelj obrade

MOBIA d.o.o. iz Viškova, Viškovo 38.

Kontakt: info@mobia.hr +385(0)51 321 321

Službenik za zaštitu podataka (dpo)

Kontakt: feralis@feralis.hr

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju – svrha i pravni temelj

Putem ovog web mjesta prikupljaju se osobni podaci u više točno određenih svrha.

Osobni podaci prikupljaju se s ciljem odgovaranja na postavljene upite ili zahtjeve. U takvim situacijama, prikupljaju se kontakt podaci i informacije koje sami dostavite putem poruka. Za proces kupovine putem našeg web shopa, prikupljamo samo nužne kontakt podatke, informacije o kupljenim proizvodima te osnovne podatke potrebne kako bi se provela kupovina i dostava naručenih proizvoda. Ukoliko se odlučite registrirati kao naš kupac, prikupit ćemo i pohraniti podatke nužne za registraciju. Bez pružanja potrebnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti traženu uslugu U marketinške svrhe, možemo koristiti vašu e-mail adresu kada se prijavite za naš newsletter, s mogućnošću odjave u bilo kojem trenutku. Kako bismo poboljšali funkcionalnost internetske stranice i omogućili bolje korisničko iskustvo, koristimo određeni set kolačića. Međutim, prikupljamo samo one kolačiće na koje prethodno date pristanak. Tijekom cijelog razdoblja korištenja web mjesta, imate kontrolu nad kolačićima te ih možete uključivati ili isključivati prema vlastitim željama. Važno je napomenuti da povlačenje pristanka na prikupljanje kolačića ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je već provedena do trenutka povlačenja pristanka.

Legitimni interesi

U određenim situacijama, osobni podaci mogu se obrađivati na temelju našeg legitimnog interesa. Obrade koje se vrše na toj osnovi obuhvaćaju sljedeće: NEWSLETTER - Podatak koji se obrađuje je e-mail adresa, a svrha obrade je marketing. Newsletterom šaljemo informacije o našim uslugama te obuhvaća posebne ponude i pogodnosti. U svakom trenutku imate pravo izraziti prigovor na obradu e-mail adrese u marketinške svrhe te možete ograničiti ili potpuno zabraniti tu obradu. VIDEONADZOR - Svrha obrade videonadzora je zaštita osoba i imovine. Rok pohrane snimki je do 7 dana, a u slučaju incidenta do 6 mjeseci. Moguć je i duži rok pohrane ako su snimke potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Drugi primatelji video snimki mogu biti nadležna tijela na zahtjev, kada je to potrebno za provođenje službenog postupka. Prikupljeni podaci ne obrađuju se u druge svrhe.

Primatelji osobnih podataka

Prikupljeni osobni podatci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade. 

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe.  S takvim izvršiteljima obrade sklopljeni je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka  temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade kao poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podacima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podaci ne prosljeđuju se  trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

Razdoblje pohrane podataka

Osobni podaci prikupljeni putem ove web stranice obrađuju se dok se ne ispuni svrha radi koje su podaci i prikupljen. Nakon prestanka svrhe  osobni  podatci više se ne obrađuju osim u slučaju ako nas na takvu obradu obvezuju pravni propisi ili se obrada temelji na našem legitimnom interesu. U slučaju obrade na temelju legitimnog interesa (newsletter) ista se vrši dok takav interes postoji, korisnik je ne ograniči ili u potpunosti zabrani ili se odjavi s liste primatelja.

Podaci prikupljeni putem društvenih mreža

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram ili dr.)  uvijek su pod točnim i punim nazivom voditelja obrade. Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se podaci u druge svrhe ne obrađuju.

Korištenje kolačića

Na ovim internetskim stranicama koriste se neophodni (tehnički) kolačići i oni kolačići koji nisu neophodni onda kada korisnik prethodno pristane na njihovo korištenje. Neophodni tehnički kolačići su nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti.

Neesencijalne „kolačiće“,  u pravilu statističke i marketinške,  koristimo onda kada korisnik pristane na iste u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja korisničkog iskustva. U svakom trenutku korisnik može upravljati takvim kolačićima te povući pristanak i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica.

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. O navedenoj temi se možete dodatno informirati na sljedećim stranicama:

• www.allaboutcookies.org

• www.youronlinechoices.eu

• www.aboutads.info/choices

Više informacija o kolačićima

Sigurnost obrade osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.  Korisnicima web shopa osiguravamo najviši nivo zaštite podataka. Za sigurni prijenos podataka koriste se  PCI DSS standard sa TLS 1.2 kriptografskim protokolima. Svi osobni podaci, brojevi osobnih dokumenata, kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja koje korisnici dostave, prenose se isključivo sigurnom vezom sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Voditelj obrade nema pristup podacima koji se koriste za plaćanje.  Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.  

Ostvarivanje prava

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete  zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.  

Pravo na ispravak

Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.  

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na prigovor  

Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu 

U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.

Kontakt informacije

Za dodatne informacije o obradi osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava, slobodno nas kontaktirajte putem službenika za zaštitu podataka ili drugih dostupnih kontaktnih kanala. U cilju osiguranja najviših standarda u zaštiti podataka, voditelj obrade angažirao je profesionalnog službenika za zaštitu podataka, hrvatskog predstavnika u Europskoj federaciji službenika za zaštitu podataka. Vaša sigurnost i povjerenje su nam od iznimne važnosti.

Službenik za zaštitu podataka: feralis@feralis.hr  

Nakon Vaše identifikacije odgovor dostavljamo u roku 30 dana uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije.  

Ostale informacije

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene.  U slučaju značajnih izmjena ili izmjena koje bi mogle utjecati na prava i slobode korisnika ove strane  o tome ćemo informirati u skočnom prozoru odmah po dolasku na ovo web mjesto.

 Posljednje ažuriranje: siječanj/2024. godine