Korisnička podrška +385 51 321 321   

Poltika privatnosti

Ova politika privatnosti pruža informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem ovog web mjesta. 

Voditelj obrade

MOBIA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu

Viškovo 137, Viškovo

OIB 68804458816

Kontakt: tel:+385 95 3694 278

Službenik za zaštitu podataka (dpo)

DPO: dpo@feralis.hr

Svrhe obrade i zakonitost

Osobne podatke putem ove web stranice možemo prikupljati u svrhu odgovaranja na postavljeni upit ili realizacije vašeg zahtjeva koji nam postavljate putem e-pošte.

Takva obrada osobnih podataka zakonita je sukladno Općoj uredbi jer je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje kako bi se usluga mogla pružiti. Prikupljeni podaci ne obrađuju u bilo koje druge svrhe.

Legitimni interesi

U određenim situacijama možemo obrađivati vaše osobne podatke na temelju našeg legitimnog interesa. Onda kada obradu vršimo na toj osnovi, na temelju svoje posebne situacije možete nam uputiti prigovor na takvu obradu. Obradu nećemo moći ograničiti ili obustaviti u slučaju kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi za takvu obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili kada je takva obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pranih zahtijeva.

Zakonitost obrade: obrade koju provodimo temeljem naših legitimnih interesa zakonita je i u skladu s člankom 6. st. 1 t. (f Opće uredbe Provodimo slijedeće obrade na temelju našeg legitimnog interesa:

1. VIDEONADZOR

Svrha obrade: videonadzor provodimo u svrhu zaštite osoba i ljudi. Rok pohrane: video snimke čuvamo do 7 dana a u slučaju incidenta najviše do šest mjeseci ili duže ako su one dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Primatelji podataka: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) onda kada je potrebno za provođenje službenog postupka i ne mogu se dostaviti trećim osobama. Prikupljeni podaci ne obrađuju se u bilo koje druge svrhe.

2. BAZA ŽIVOTOPISA

Kada se prijavite na neki od naših natječaja za prijem u radni odnos a niste izabrani kandidat ili nam dostavite otvorenu zamolbu za zapošljavanje, vaše dostavljene podatke pohranjujemo na određeni rok u slučaju da se u narednom razdoblju ukaže potreba za zapošljavanjem radnika s vašim kompetencijama. 

Rok pohrane: dostavljene zamolbe sa životopisom pohranjujemo na rok do jedne godine.

Prigovor: u svakom trenutku i bez posebnog obrazloženja možete obradu ograničiti ili u potpunosti zabraniti bez negativnih posljedica.

Prikupljeni podaci ne obrađuju se u bilo koje druge svrhe.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade. 

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe. S takvim izvršiteljima obrade sklopili smo sporazum o obradi osobnih podataka kao posebni dio ugovora u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

Razdoblje pohrane podataka

Onda kada nam pružate svoje osobne podatke prilikom kontaktiranja tada vaše osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo samo dok se ne ispuni svrha radi koje su osobni podaci i dostavljeni. Primjerice, vašu e-mail adresu obrađujemo samo onoliko koliko traje naša međusobna komunikacija. Nakon prestanka svrhe osobne podatke više ne koristimo. Međutim, u određenim okolnostima osobni podaci mogu ostati u našem sustavu pohrane bez da se isti obrađuju onda kada nas na to obvezuju zakonske norme.

Podaci prikupljeni putem društvenih mreža

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.) uvijek su pod točnim i punim nazivom ovog Društva.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

Korištenje kolačića

Na ovim internetskim stranicama koristimo tehničke kolačiće. To su kolačići nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti. Možemo koristiti i neesencijalne „kolačiće“ u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja vašeg korisničkog iskustva ali u tom slučaju onda ćemo prethodno zatražiti vaš pristanak. U svakom trenutku pristanak možete povući i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo možete vidjeti u našoj Politici kolačića.

Sigurnost obrade osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. 

Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Ostvarivanje prava

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podavi biti pohranjeni. 

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. 

Pravo na povlačenje privole

Imate pravo u svakom trenutku povući svoj pristanak i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica kada se obrada temelji na Vašem pristanku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na pritužbu 

Ako imate pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka možete nam se u svakom trenutku obratiti. Vašu pritužbu pažljivo ćemo razmotriti i odgovoriti u roku 30 dana.

Prigovor nadzornom tijelu

Onda kada smatrate da je prikupljanjem i obradom osobnih podataka došlo do povrede Vaših prava, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska ulica 136, Zagreb

Kontakt informacije

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka, pristup podacima ili u slučaju kada imate pritužbu možete nas kontaktirati:

e-mail: dpo@feralis.hr 

Nakon identifikacije odgovor dostavljamo uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije. 

Druge informacije

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene.